Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
740-QĐ/TU 29/07/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
737-QĐ/TU 22/07/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tuyển dụng, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
723-QĐ/TU 14/07/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế đọ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng,chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
682-QĐ/TU 22/06/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh
19-NQ/TW 16/06/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
20-NQ/TW 16/06/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
21-NQ/TW 16/06/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
18-NQ/TW 16/06/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
22-CT/TU 12/05/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV TU về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp tiến tới ĐH Công toàn tỉnh QT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
15-NQ/TW 05/05/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12-CT/TW 01/05/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
0021-CT/TU 01/04/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 
19-CT/TU 04/03/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025
10-NQ/TW 10/02/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
57-QĐ/TW 08/02/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
67-QĐ/TW 06/02/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
13-CT/TW 17/01/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
18-CT/TU 17/01/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị thực hiện KL số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 
14-CT/TW 07/01/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
17-CT/TU 29/12/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị CT thực hiện KL số 06-KL/TW của BBT TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với tín dụng chính sách xã hội 
Trang 1 trong 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 790
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 790
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81367944