Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
08-CT/TU 27/08/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
800/CT-BGDDT 24/08/2021 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị vê thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo 
08-CT/TW 20/08/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
07-CT/TU 17/08/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ  thị của BTV TU về việc lanh đạo Đại hội CCB tỉnh các cấp trong tỉnh NK 2022-2027
88/NQ-CP 12/08/2021 Chính phủ Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2021
86/NQ-CP 06/08/2021 Chính phủ Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid19 để thực hiện NQ số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV
24-QĐ/TW 30/07/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định thi hành Điều lệ Đảng 
16-HD/BTGTW 27/07/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Học tập chuyên đề toàn khóa NK Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
06-CT/TW 24/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 
05-CT/TW 23/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
07-CT/TW 23/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
06-CT/TU 23/06/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ  thị của BTV TU về việc lanh đạo Đại hội CCB tỉnh các cấp trong tỉnh NK 2022-2027
02-NQ/TW 12/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình hình mới
07-KL/TW 11/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 
06-KL/TW 10/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
03-HD/VPTW 04/06/2021 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng
04-CT/TW 02/06/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạn trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
03-CT/TW 19/05/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" trong tình hình mới
01-KL/TW 18/05/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện CT số 05-CT/TW của BCT "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
02-KL/TW 18/05/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Trang 1 trong 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 611
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 611
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41400372