Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
142-KH/TU 07/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4
32-QĐ/TU 06/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ giao ban các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
141-KH/TU 01/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
138-KH/TU 19/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
31-QĐ/TU 17/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
179-KL/TU 16/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 22, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
137-KH/TU 12/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án của ban Kinh tế Trung ương về tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách tự làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội
30-QĐ/TU 02/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị
29-QĐ/TU 24/06/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ dự sinh hoạt  chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
25-CT/TU 10/06/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
50-KH/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
51-KL/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQHN TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
52-KL/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
34-CT/TW 20/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
49-KL/TW 10/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
94-HD/TW 06/05/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
24-CT/TU 03/05/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên
12/CT-TTg 25/04/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
28-QĐi/TU 25/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước  hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
27-QĐi/TU 17/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Trang 1 trong 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 235
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 235
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13187536