Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
11-QĐi/TW 18/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
84-HD/BTGTW 14/02/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
05-KL/BTCTW 01/02/2019 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
45-KL/TW 01/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
06-KL/TW 30/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2019
43-NQ/TW 24/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
45-NQ/TW 24/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
30-CT/TW 22/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãng đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
31-CT/TW 22/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
28-CT/TW 21/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
39-NQ/TW 15/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
27-CT/TW 10/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
21-CT/TU 04/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
25-QĐi/TU 26/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của sỹ quan Bộ Đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới
77-HD/BTGTW 26/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019
37-NQ/TW 24/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT v/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
06-HD/UBKTTW 18/12/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của BCT về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
22-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trự thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)
23-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong đơn vị sự nghiệp
24-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong  cơ quan hành chính
Trang 1 trong 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 259
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 265
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8518221