Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
12-CT/TW 01/05/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
19-CT/TU 04/03/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025
10-NQ/TW 10/02/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
57-QĐ/TW 08/02/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
13-CT/TW 17/01/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
18-CT/TU 17/01/2022 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị thực hiện KL số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 
29/12/2021 29/12/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế phối hợp giữa VPTU các ban Đảng, UBKTTU  trong tham mưu xây dựng, thẩm định văn hóa, tổ chức các hội nghị của TU, BTVTU, TTTU
17-CT/TU 29/12/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị CT thực hiện KL số 06-KL/TW của BBT TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với tín dụng chính sách xã hội 
50-QĐ/TW 27/12/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy đinh của Ban Bí thư về công tác quy hoạch cán bộ
47-QĐ/TW 20/12/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
48-QĐ/TW 20/12/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
693-QĐ/VPTW 15/12/2021 Văn phòng Trung ương Đảng Quy định về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng
14-CT/TU 15/12/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
46-QĐ/TW 03/12/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
13-CT/TU 29/11/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị CT của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới
12-CT/TU 25/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CT của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong hợp tác thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào
145-NQ-CP 19/11/2021 Chính phủ Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19
11-CT/TU 08/11/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị CT của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới
01-NQ/TU 04/11/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025
02-NQ/TU 04/11/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Trang 1 trong 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1959
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1959
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47546745