Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29-CT/TU 08/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
39-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh
40-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Tỉnh đoàn
41-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
42-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Cựu chiến binh tỉnh
43-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân tỉnh
44-QĐ/TU 01/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
0004-CT/TU 29/04/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng  Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
0015-CTr/TU 27/04/2021 Tỉnh ủy Quảng Trị CTHĐ thực hiện NQ số 55 -NQ/TW, ngày 11/02/2020 của BCT về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
01-CT/TW 09/03/2021 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
0002-CT/TU 21/01/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo ĐH Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng trị lần thứ VII NK 2022-2027
02-CT/TU 21/01/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
0007-CTr/TU 15/01/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ  2020-2025, định hướng 2030
18-NQ/BCH 08/01/2021 Các cơ quan khác Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB VN lần thứ VII
30-CT/TU 14/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị   Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai  
153-HD/BTGTW 18/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đ/c Tố Hữu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt  Nam, có đề cương kem theo
152-HD/BTGTW 16/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Công tác nghiên cứu, giáo dục LLCT; thực hiện CT 05-Ct/TW, ngày 15/5/2016 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và tăng cường tuyên truyền, giao dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021, có phụ lục kèm theo
151-HD/BTGTW 10/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
0004-QC/VPTU 26/08/2020 Các cơ quan khác Quy chế công tác văn thư lưu trữ 
143-HD/BTGTW 29/07/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tuyên truyền triển khai thực hiện CT số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của BBT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
Trang 1 trong 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 976
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 976
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32776895