Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03-KL/VPTW 31/08/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020"
755-TB/BTCTU 31/08/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị Lê Duẩn và công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện
67-HD/BTGTW 22/08/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của BBT về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", có bảng thống kê kèm theo
16-HD/TWTN-BTC 17/08/2018 Các cơ quan khác Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS HCM
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
04-QĐi/TW 25/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ
02-QĐi/TW 18/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về lễ tân đối ngoại đảng
13-QĐi/TU 15/07/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh có ứng dụng chữ ký số và chứng thực số
19/CT-TTg 13/07/2018 Chính phủ Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
497-CTr/BCSĐ 09/07/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương CTHĐ thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của BBT về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
12-HD/BTCTW 06/07/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
210-TB/VPCP 08/06/2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
01-HD/BDVTW 08/06/2018 Ban Dân vận Trung ương Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTWĐ khoá XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
208-TB/VPCP 05/06/2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
28-NQTW 28/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội
65-HD/BTGTW 28/05/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng
18-CT/TU 25/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024
09-QC/TU 24/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế hoạt động của Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Bản tin Tỉnh ủy Quảng Trị
90-KH/TU 23/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thu hồi tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Đảng cấp tỉnh
72-CT/TTg 22/05/2018 Chính phủ Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
Trang 5 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 571
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 572
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087823