Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
124-QĐ/TW 02/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
29-KL/TW 31/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết kuận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của BCHTW Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
111-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
112-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
113-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
114-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
115-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
116-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
120-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
117-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
118-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
119-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
367-TB/HĐ 23/01/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
04-KL/BTCTW 22/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
21-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
22-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
20-CT/TW 18/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
10-QC/VPTW 10/01/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
214-KH/BKTTW 09/01/2018 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch sơ kết  5 năm thực hiện NQ số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của BCT về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"
16/KH-UBATGTQ 09/01/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018
Trang 7 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 508
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 510
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087432