Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
120-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
117-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
118-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
119-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
367-TB/HĐ 23/01/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
04-KL/BTCTW 22/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
21-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
22-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
20-CT/TW 18/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
10-QC/VPTW 10/01/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
214-KH/BKTTW 09/01/2018 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch sơ kết  5 năm thực hiện NQ số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của BCT về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"
16/KH-UBATGTQ 09/01/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018
17-CT/TW 04/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về ãnh đạo đại họi MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQV lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
109-QĐ/W109-QĐ/TW 03/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
26-KL/TW 29/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay
16-CT/TW 22/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
24-KL/TW 15/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
789-QD/TU 13/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v tổ chưucs kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp hạng II cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2017
337-TB/TU 12/12/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội năm 2017
09-QC/VPTW 11/12/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế Thi đua, khen thưởng ở Văn phòng Trung ương Đảng
Trang 7 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 133
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 133
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12354306