Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 30 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 02333-852-520

Email: vanphong@tinhuyquangtri.vn