Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
13-KL/TW 04/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Thông báo kết luận Hội nghị giao ban ngày 03/5/2017
104-KH/BTGTW 28/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM"
2448-CV/BTGTW 25/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
35-TB/VPTW 21/04/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Quảng Trị
31-HD/BTGTW 20/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của BBT (khóa XII) về " Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
56-CTr/TU 20/04/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
353/2017-UBTVQH14 17/04/2017 Văn phòng Quốc hội Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội
30-HD/BTGTW 13/04/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn v/v tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018
22-TB/TW 11/04/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo về tiếp tuc thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa X
51-KH/TU 10/04/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ qun Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh không qua thi tuyển, xét tuyển
532-KH/CCT 29/03/2017 Bộ tư lệnh Quân khu 4 Kế hoạch tham gia hoạt động kỷ niệm 45 năm giải phóng Quảng Trị và 45 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị
29-HD/BTGTW 27/03/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"
178/KH-BGDĐT 27/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT khoá XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM trong ngành Giáo dục, có phụ lục kèm theo
1239-CV/VPTW/nb 27/03/2017 Văn phòng Trung ương Đảng V/v thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong các điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
377/QĐ-TTg 25/03/2017 Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành  Luật Hợp tác xã năm 2012
47-KH/TU 22/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
22-HD/VPTW 22/03/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố
408/QĐ-LĐTBXH 20/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công
95-TB/BCT 20/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
03-KL/BTCTW 16/03/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
Trang 9 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119153