Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02-HD/UBKTTW 12/09/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của BCT về giám sát trong Đảng
29-HD/VPTW 12/09/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
29-HD/VPTW 12/09/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
30-HD/VPTW 12/09/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thực hiện “Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
46-HD/BTGTW 08/09/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn công tác giáo dục LLCT năm 2018, có phụ lục kèm theo
62-KH/TU 07/09/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2008 của Tỉnh ủy "về tiếp tục xây dựng giải cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"
35/CT-TTg 07/09/2017 Chính phủ Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Lịch sử 
99-KH/BTCTU 30/08/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017
599-HD/ĐĐQH14 24/08/2017 Các cơ quan khác Hướng dẫn quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và nhiệm kỳ Quốc hội 2021-2026
96-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
91-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân
92-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân
94-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân
93-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
71/NQ-CP 08/08/2017 Văn phòng Chính phủ Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BBT Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
38-HD/BTGTW 04/08/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-7/11/2017), có đề cương kèm theo
28-HD/VPTW 03/08/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn tổ chức lại kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng, có phụ lục kèm theo
638-TB/VPTW/nb 03/08/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông báo v/v điều chỉnh phân công công tác của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng
06-QC/TU 31/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế phối hợp giữa các ban đảng với VPTU trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV, TTTU
37-TB/TW 30/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư
Trang 9 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 128
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 128
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018414