Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
06-QĐ/UBKTTW 04/07/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy định v/v gửi, nhận văn bản của Uỷ ban, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, có phụ lục kèm theo
60-KH/TU 03/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước"
939/QĐ-TTg 30/06/2017 Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"
19-TTCĐ/VPTW 30/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2021, có danh sách kèm theo
02-QC/UBKTTW 28/06/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKTTW
272-TB/TU 28/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả chuyến khảo sát và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh
13-CT/TU 28/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường và đổ mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
59-KH/TU 26/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017 - 2020
58-KH/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII
631-QĐ/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ rà soát việc thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ
271-TB/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” 
173-BC/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017
520-QĐ/TW 23/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định điều động cán bộ và chỉ định Uỷ viên Đảng đoàn MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019 (đ/c Nguyễn Hữu Dũng)
06-QC/VPTW 21/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ
1045-KH/BDVTW 19/06/2017 Ban Dân vận Trung ương Kế hoạch tổ chức HN bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW; đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
36-HD/BTGTW 12/06/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  NQHN lần thứ năm BCHTWĐ (khoá XII)
26-HD/VPTW 08/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn về công tác phục vụ hội nghị BCH, BTV tỉnh uỷ, thành uỷ
01-KH/BCĐ 06/06/2017 Các cơ quan khác Kế hoạch triển khai Đề án "Tập trung xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
165-KH/BKTTW 05/06/2017 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề án trình BCT về "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác Hành lang kinh tế Đông Tây cũng như tại các khu kinh tế Biên giới Việt - Lào", có đề cương Đề án kèm theo
09-HD/BTCTW 05/06/2017 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, có các phụ lục kèm theo
Trang 9 trong 16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 193
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 197
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7474008