Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 15-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


15-NQ/TW
05/05/2022
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw15.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 388
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 391
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73982156