Xem với cỡ chữ  

Quyết định 740-QĐ/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện


740-QĐ/TU
29/07/2022
Nguyễn Đăng Quang

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tỉnh ủy Quảng Trị
Quyết định

: qd 740 29.7.2022_0001.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 812
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 812
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78312414