Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
09-QĐi/TW 13/11/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15-QĐi/TU 02/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đảng Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
71-HD/BTGTW 26/10/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
0010-QC/TU 09/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức viên chức không qua thi tuyển vào công tác tại cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh , cấp huyện
17-HD/BTCTW 05/10/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII
580-UBTVQH14 04/10/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh
0014-QĐi/TU 03/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy
321-HD-UBTVQH14 02/10/2018 Văn phòng Quốc hội Hướng dẫn một s nộid ung về tổ chức lấy phiếu tin nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
118-QĐ/TWĐTN-BQT 28/09/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Quyết định về việc ban hành Đề án " Nâng cao  năng lực tiến Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022
16-HD/BTCTW 24/09/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có các phụ lục kèm theo
27/CT-TTg 17/09/2018 Chính phủ Chỉ thị một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
101-KH/TU 10/09/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đoen vị của Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
03-KL/VPTW 31/08/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020"
755-TB/BTCTU 31/08/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị Lê Duẩn và công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện
67-HD/BTGTW 22/08/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của BBT về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", có bảng thống kê kèm theo
16-HD/TWTN-BTC 17/08/2018 Các cơ quan khác Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS HCM
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
04-QĐi/TW 25/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ
02-QĐi/TW 18/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về lễ tân đối ngoại đảng
13-QĐi/TU 15/07/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh có ứng dụng chữ ký số và chứng thực số
Trang 4 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 143
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018441