Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
52-KL/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
34-CT/TW 20/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
49-KL/TW 10/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
94-HD/TW 06/05/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
24-CT/TU 03/05/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên
12/CT-TTg 25/04/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
28-QĐi/TU 25/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước  hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
27-QĐi/TU 17/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
90-HD/BTGTW 10/04/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich HCM và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người
12-QĐ/UBKTTW 25/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
33-CT/TW 18/03/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
86-HD/BTGTW 13/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
06/CP-TTg 12/03/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
85-HD/BTGTW 08/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
179-QĐ/TW 25/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
11-QĐi/TW 18/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
84-HD/BTGTW 14/02/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
05-KL/BTCTW 01/02/2019 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
45-KL/TW 01/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Trang 2 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 186
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 186
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034608