Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


19-NQ/TW
16/06/2022
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw19.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1018
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1018
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81569059