Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
94-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân
93-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
71/NQ-CP 08/08/2017 Văn phòng Chính phủ Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BBT Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
38-HD/BTGTW 04/08/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-7/11/2017), có đề cương kèm theo
28-HD/VPTW 03/08/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn tổ chức lại kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng, có phụ lục kèm theo
638-TB/VPTW/nb 03/08/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông báo v/v điều chỉnh phân công công tác của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng
06-QC/TU 31/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế phối hợp giữa các ban đảng với VPTU trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV, TTTU
37-TB/TW 30/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư
123-TB/BTGTW 28/07/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo phân công công tác của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
07-QĐ/TU 28/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về kiểm tra, giám sát việc kế khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý
59-KL/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế luận hội nghị lần thứ 10, BCS Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017
83-CTr/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
05-NQ/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương khóa XII
181-BC/TU 24/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo tổng kết 10 triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"
16/2017-TT-BTTTT 23/07/2017 Các cơ quan khác   Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tương Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
14-CT/TW 19/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
244-BC/BĐNTW 19/07/2017 Ban Đối ngoại Trung ương Báo cáo kết quả công tác đối ngoại địa phương 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2017, có danh sách gửi báo cáo kèm theo
310/TB-VPCP 18/07/2017 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ tại HN tổng kết 05 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
320-TB/BTCTW 12/07/2017 Ban Tổ chức Trung ương Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 6, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017
35-TB/TW 11/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của BTVTU, Thành uỷ, đảng đoàn, BCSĐ, ĐUTTTW
Trang 10 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 436
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 438
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17089403