Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
12-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
11-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
10-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
86-QĐ/TW 01/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định giám sát trong Đảng
1921/CT-BGDĐT 31/05/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
18-TTCĐ/VPTW 31/05/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông tin chuyên đề
16-BTĐP/VPTW 31/05/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Tin hoạt đông của các tỉnh uỷ, thành uỷ
1696-QĐ/BTCTW 29/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Quyết định v/v ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội
30-TB/TW 26/05/2017 Chính phủ Chỉ thị v/v thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
78-KH/BTCTW 25/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kế hoạch tổ chức Hội nghị Truyền hình Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng
76-KH/BTCTW 17/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liêm vàng) lần thứ hai năm 2017, có thể lệ kèm theo
54-KH/TU 16/05/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 
08-HD/BTCTW 15/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của BCT khoá XII về tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam
220/TB-VPCP 12/05/2017 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại HN toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam
07-HD/BTCTW 05/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn v/v xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối
13-KL/TW 04/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Thông báo kết luận Hội nghị giao ban ngày 03/5/2017
104-KH/BTGTW 28/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM"
2448-CV/BTGTW 25/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
35-TB/VPTW 21/04/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Quảng Trị
31-HD/BTGTW 20/04/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của BBT (khóa XII) về " Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
Trang 10 trong 16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 217
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 219
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473780