Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
85-KH/BTGTW 13/03/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Kế hoạch tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017
46-KH/TU 13/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” 
771-KH/BDVTW 08/03/2017 Ban Dân vận Trung ương Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017
349-HD/CT 08/03/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của BBTTWĐ (khoá XII) về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
44-KH/TU 08/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
07/3/2017 07/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản và thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
465-QĐ/TU 07/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh QT
49-KL/TU 06/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của BTVTU về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017
12-CT/TU 02/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
458-QĐ/TU 01/03/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
505/CT-BGDĐT 28/02/2017 Các cơ quan khác Chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
69-NQ/BCSĐ 27/02/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Nghị quyết thực hiện số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
13-BTĐP/VPTWĐ 27/02/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Bản tin địa phương số 13
15-TTCĐ/VPTW 24/02/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông tin chuyên đề về "Tổng quan kinh tế thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017"
113b-HD/CYDCQ 24/02/2017 Các cơ quan khác Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 trong hệ thống tổ chức Cơ yếu Đảng - Chính quyền
71-QĐ/TW 24/02/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về ban hành văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
07-KH/TW 27/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
03/CT-TTg 25/01/2017 Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
11-KL/TW 19/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
08-NQ/TW 16/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Trang 10 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 78
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 78
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119094