Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 18-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ thị thực hiện KL số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 


18-CT/TU
17/01/2022
Lê Quang Tùng

Chỉ thị thực hiện KL số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 

Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị

: ct 18.17.01.2022.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 622
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 622
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78311062