Xem với cỡ chữ  

Quy định 67-QĐ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


67-QĐ/TW
06/02/2022
Võ Văn Thưởng

Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Quy định

: qudtw67.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 978
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 978
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78875320