Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
23-NQ/TW 22/03/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
380-TB/HĐ 09/03/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông bao kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2017
23-CT/TW 09/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
02-HD/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT v/v tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
0015-CT/TU 08/02/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Chỉ thị của BTVTU về việc tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2019)
124-QĐ/TW 02/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
29-KL/TW 31/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết kuận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của BCHTW Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
111-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
112-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
113-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
114-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
115-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
116-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
120-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
117-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đồn biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
118-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đoàn kinh tế - quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
119-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
367-TB/HĐ 23/01/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
04-KL/BTCTW 22/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Trang 3 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119068