Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
21-CT/TU 04/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
25-QĐi/TU 26/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của sỹ quan Bộ Đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới
77-HD/BTGTW 26/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019
37-NQ/TW 24/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT v/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
06-HD/UBKTTW 18/12/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của BCT về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
22-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trự thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)
23-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong đơn vị sự nghiệp
24-QĐi/TU 14/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong  cơ quan hành chính
10-QĐi/TW 12/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cáp ủy, BTV cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
18-HD/BTCTW 05/12/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện NĐ số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
75-HD/BTGTW 03/12/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
16-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy
17-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban tổ chức Tỉnh ủy
18-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
19-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của UBKT Tỉnh ủy
20-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy
21-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy
74-HD/BTGTW 20/11/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
144/NQ-CP 14/11/2018 Chính phủ Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị
38-KL/TW 13/11/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của BCHTW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Trang 3 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 145
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 145
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018444