Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 0021-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ thị của BTV TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 


0021-CT/TU
01/04/2022
Lê Quang Tùng

Chỉ thị của BTV TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 

Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị

: ct 21 01.4.2022.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 452
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 452
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74081378