Xem với cỡ chữ  

Quyết định 723-QĐ/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế đọ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng,chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh


723-QĐ/TU
14/07/2022
Lê Quang Tùng

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế đọ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng,chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Tỉnh ủy Quảng Trị
Quyết định

: qd 723 14.7.2022_0001.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 653
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 653
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78310919