Xem với cỡ chữ  

Quyết định 737-QĐ/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Quy định về tuyển dụng, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện


737-QĐ/TU
22/07/2022
Lê Quang Tùng

Quy định về tuyển dụng, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tỉnh ủy Quảng Trị
Quyết định

: qd 737 22.7.2022_0001.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 685
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 685
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71076989