Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 28-NQTW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội


28-NQTW
28/05/2018
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw28.doc

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119218