Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 28-NQTW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội


28-NQTW
28/05/2018
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw28.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 217
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 218
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7474231