Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
42-CTr/TU 19/12/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình kiểm tra giám sát của BTVTU năm 2017
03-NQ/TU 29/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
36-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo
37-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025
07-NQ/TW 18/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
09-CT/TW 17/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, NK 2018-2023
2075-CTr/BDVTW - TCCT 11/11/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa BDVTW và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016-2021
2075-CTr/BDVTW-TCCT 11/11/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021
06-NQ/TW 05/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ tư BCHTWĐ khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
02-NQ/TU 04/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025
08-CT/TW 02/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, NK2018-2023
05-NQ/TW 01/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ tư BCHTWĐ khoá XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
246-KL/HVCTQG 31/10/2016 Các cơ quan khác Kết luận của Phó Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo cấp liên bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017)
02-KL/BTCTW 24/10/2016 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016
79-CTr/BDVTW-BSDCP 11/10/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021
79-CTr/BDVTW-BCSĐCP 11/10/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp giữa BDVTW và BCSĐ Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021, có phụ lục kèm theo
89/NQ-CP 10/10/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
04-NQ/TW 10/10/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ tư BCHTW Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hoá" trong nội bộ
07-KL/TW 28/09/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về đẩy mạnh và xây dựng Thành phố Cần Thơ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước
06-KL/TW 01/09/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Trang 13 trong 16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 176
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 181
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473674