Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 18-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024


18-CT/TU
25/05/2018
Nguyễn Văn Hùng

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị

: ct 18.25.5.2018.PDF

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 161
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 166
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473641