Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 04-CT-BCA Các bộ, ban, ngành Trung ương: Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới


04-CT-BCA
19/05/2018
Tô Lâm

Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

Các bộ, ban, ngành Trung ương
Chỉ thị

: CT 04.19.5.2018.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 161
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473635