Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 65-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị: Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng


65-HD/BTGTW
28/05/2018
Phạm Văn Linh

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Hướng dẫn

: HD 65.28.5.2018.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 233
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 235
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473819