Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 65-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị: Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng


65-HD/BTGTW
28/05/2018
Phạm Văn Linh

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Hướng dẫn

: HD 65.28.5.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 73
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 73
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119104