Xem với cỡ chữ  

Kết luận 79-KL/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị


79-KL/TU
16/05/2018
Nguyễn Văn Hùng

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Kết luận

: kl 79.16.5.2018 (2).doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 202
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 203
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7474174