Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp


27-NQ/TW
21/05/2018
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw27.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 200
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 204
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473968