Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 01-HD/BDVTW Ban Dân vận Trung ương: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTWĐ khoá XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả


01-HD/BDVTW
08/06/2018
Nguyễn Văn Hùng

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTWĐ khoá XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Dân vận Trung ương
Hướng dẫn

: HD 01.08.6.2018.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 202
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 206
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473737