Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 31-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị của BBT về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam


31-CT/TW
22/01/2019
Trần Quốc Vượng

Chỉ thị của BBT về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: ct 31.22.01.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12959553