Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 85-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM


85-HD/BTGTW
08/03/2019
Lê Mạnh Hùng

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: hd 85.08.3.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 149
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 149
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12354337