Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 45-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


45-NQ/TW
24/01/2019
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của BCT về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nq 45.24.01.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9087365