Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 86-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"


86-HD/BTGTW
13/03/2019
Lê Mạnh Hùng

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: hd 86.13.3.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 144
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 144
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018453