Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 90-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich HCM và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người


90-HD/BTGTW
10/04/2019
Lê Mạnh Hùng

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich HCM và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: hd 90.10.4.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 210
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 210
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14596444