Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 39-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế


39-NQ/TW
15/01/2019
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nq 39.15.01.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 215
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 215
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12959612