Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 30-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị về tăng cường sự lãng đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng


30-CT/TW
22/01/2019
Trần Quốc Vượng

Chỉ thị về tăng cường sự lãng đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: ct 30.22.01.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 147
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 147
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018461