Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 02-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình hình mới


02-NQ/TW
12/06/2021
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình hình mới

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: NQ 02.12.6.2021.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 494
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 495
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43562480