Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 07-KL/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 


07-KL/TW
11/06/2021
Võ Văn Thưởng

Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: CT 07.06.7.2021.signed (1).pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 523
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 524
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43559679