Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 05-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030


05-CT/TW
23/06/2021
Võ Văn Thưởng

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị

: CT 05.23.6.2021.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 546
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 547
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43561375