Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 07-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ  thị của BTV TU về việc lanh đạo Đại hội CCB tỉnh các cấp trong tỉnh NK 2022-2027


07-CT/TU
17/08/2021
Lê Quang Tùng

Chỉ  thị của BTV TU về việc lanh đạo Đại hội CCB tỉnh các cấp trong tỉnh NK 2022-2027

Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị

: ct 07.17.08.2021.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 555
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 556
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43560035