Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 03-HD/VPTW Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng


03-HD/VPTW
04/06/2021
Nguyễn Đăng Bình

Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng

Văn phòng Trung ương Đảng
Chỉ thị

: HD 03.04.6.202103.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 609
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 609
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52015451