Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
15-TTCĐ/VPTW 24/02/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông tin chuyên đề về "Tổng quan kinh tế thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017"
113b-HD/CYDCQ 24/02/2017 Các cơ quan khác Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 trong hệ thống tổ chức Cơ yếu Đảng - Chính quyền
71-QĐ/TW 24/02/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về ban hành văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
07-KH/TW 27/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
03/CT-TTg 25/01/2017 Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
11-KL/TW 19/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
08-NQ/TW 16/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
46-CTr/TU 15/01/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017
13-CT/TW 12/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
5972/CT-BGDĐT 03/01/2017 Các cơ quan khác Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
36-CT/TW 30/12/2016 Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kết quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1016 - 2020
11-CT/TW 20/12/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị  của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017
42-CTr/TU 19/12/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình kiểm tra giám sát của BTVTU năm 2017
03-NQ/TU 29/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
36-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo
37-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025
07-NQ/TW 18/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
09-CT/TW 17/11/2016 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, NK 2018-2023
2075-CTr/BDVTW - TCCT 11/11/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa BDVTW và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016-2021
2075-CTr/BDVTW-TCCT 11/11/2016 Ban Dân vận Trung ương Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021
Trang 10 trong 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 82
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 82
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456280