Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
244-BC/BĐNTW 19/07/2017 Ban Đối ngoại Trung ương Báo cáo kết quả công tác đối ngoại địa phương 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2017, có danh sách gửi báo cáo kèm theo
310/TB-VPCP 18/07/2017 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ tại HN tổng kết 05 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
320-TB/BTCTW 12/07/2017 Ban Tổ chức Trung ương Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 6, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017
35-TB/TW 11/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của BTVTU, Thành uỷ, đảng đoàn, BCSĐ, ĐUTTTW
22-KL/TW 11/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
176-BC/TU 07/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2017
174-BC/TU 06/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo kết quả chỉ đạo điểm việc tổ chức Diễn đàn "Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"
276-TB/TU 06/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2017
06-QĐ/UBKTTW 04/07/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy định v/v gửi, nhận văn bản của Uỷ ban, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, có phụ lục kèm theo
60-KH/TU 03/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước"
939/QĐ-TTg 30/06/2017 Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"
19-TTCĐ/VPTW 30/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2021, có danh sách kèm theo
02-QC/UBKTTW 28/06/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKTTW
272-TB/TU 28/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả chuyến khảo sát và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh
13-CT/TU 28/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường và đổ mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
59-KH/TU 26/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017 - 2020
58-KH/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII
631-QĐ/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ rà soát việc thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ
271-TB/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” 
173-BC/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017
Trang 10 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 413
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 413
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617786