Xem với cỡ chữ  

Quyết định 216-QĐ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương


216-QĐ/TW
01/02/2020
Trần Quốc Vượng

Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Quyết định

: qd 216.01.02.2020.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 191
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 191
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034593