Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 27-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025


27-CT/TU
03/03/2020
Nguyễn Văn Hùng

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị

: ct 27.03.3.2020.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 171
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 171
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17035300