Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 55-NQTW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của CN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


55-NQTW
11/02/2020
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của CN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: NQ 55.11.02.2020.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 183
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 183
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17035205