Xem với cỡ chữ  

Quyết định 215-QĐ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương


215-QĐ/TW
01/02/2020
Trần Quốc Vượng

Quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Quyết định

: qd 215.01.02.2020.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 195
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 195
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034459