Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
58-KH/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII
631-QĐ/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ rà soát việc thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ
271-TB/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” 
173-BC/TU 23/06/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017
520-QĐ/TW 23/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định điều động cán bộ và chỉ định Uỷ viên Đảng đoàn MTTQVN nhiệm kỳ 2014-2019 (đ/c Nguyễn Hữu Dũng)
06-QC/VPTW 21/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ
1045-KH/BDVTW 19/06/2017 Ban Dân vận Trung ương Kế hoạch tổ chức HN bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW; đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
36-HD/BTGTW 12/06/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  NQHN lần thứ năm BCHTWĐ (khoá XII)
26-HD/VPTW 08/06/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn về công tác phục vụ hội nghị BCH, BTV tỉnh uỷ, thành uỷ
01-KH/BCĐ 06/06/2017 Các cơ quan khác Kế hoạch triển khai Đề án "Tập trung xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
165-KH/BKTTW 05/06/2017 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề án trình BCT về "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác Hành lang kinh tế Đông Tây cũng như tại các khu kinh tế Biên giới Việt - Lào", có đề cương Đề án kèm theo
09-HD/BTCTW 05/06/2017 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, có các phụ lục kèm theo
12-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
11-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
10-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
86-QĐ/TW 01/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định giám sát trong Đảng
1921/CT-BGDĐT 31/05/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
18-TTCĐ/VPTW 31/05/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông tin chuyên đề
16-BTĐP/VPTW 31/05/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Tin hoạt đông của các tỉnh uỷ, thành uỷ
1696-QĐ/BTCTW 29/05/2017 Ban Tổ chức Trung ương Quyết định v/v ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội
Trang 7 trong 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 61
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 61
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456253