Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông

Song song với việc tập trung chỉ đạo các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên công tác phòng ngừa, xử lý sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Cảnh sát giao thông, đặc biệt là trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật giao thông.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Từ góc nhìn công tác Công an

Cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy, hoạt động của cơ quan Thanh tra theo hướng tinh gọn, tuân thủ pháp luật, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển bền vững.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cơ quan Nhà nước

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTK, CLP) là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về PCTN, THTK, CLP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCTN, THTK, CLP.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Làm tốt hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đã phát huy được sức mạnh nội lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; huy động sức dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHIẾU NẠI KẾT LUẬN THANH TRA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức và hoạt động thanh tra. Tuy nhiên, đến nay, một số quy định của Luật Thanh tra năm 2010 cũng đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, gây khó khăn cho thực tiễn công tác, trong đó, có quy định về khiếu nại kết luận thanh tra.

TỐ CÁO TIẾP VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TIẾP – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Luật Tố cáo năm 2011 mặc dù đã quy định quyền tố cáo tiếp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp nhưng chưa quy định cụ thể về trình tự thủ tục, nội dung hay căn cứ để xem xét lại kết quả giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp. Do đó, không ít vụ việc tố cáo tiếp, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiếp căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 20, Luật Tố cáo năm 2011 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo trong trường hợp: “Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới…” để từ chối việc thụ lý giải quyết tố cáo tiếp; hoặc có những trường hợp xem xét giải quyết tố cáo tiếp, nhưng người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiếp chưa xem xét, đánh giá một cách toàn diện về nội dung, chứng cứ và trình tự thủ tục giải quyết tố cáo trước đó theo một quy trình đầy đủ.

ĐỂ LÀM TỐT HƠN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN ĐI LÀM ĂN XA Ở KHU VỰC NÔNG THÔN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú trên địa bàn tỉnh lại có xu hướng tăng. Xuất hiện tình trạng đảng viên đi làm ăn xa tự bỏ sinh hoạt hoặc làm thủ tục xin ra khỏi Đảng, điều này ảnh hưởng đến việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIÊP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - TỪ GÓC NHÌN CÔNG AN

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được quan tâm đồng hành với việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội. Đây là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, thể hiện trực tiếp nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một hình thức cụ thể hóa và hiện thực hóa tư tưởng "dân là gốc" của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước ta, giúp đảm bảo phát huy quyền làm chủ mọi mặt của Nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo điều kiện đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và của cá nhân.

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI: CÁI GỐC VẪN LÀ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, VÌ LỢI ÍCH CHUNG

Một thời gian dài ở nước ta, không ít người tự tung tự tác viết lên các trang mạng xã hội những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc, chính kiến của mình trước những vấn đề, sự kiện, hay bình luận về uy tín, phẩm chất, lối sống của người này người khác. Mạng xã hội trở thành nơi giao tiếp, chia sẽ thông tin, trong đó cái sai, cái đúng, cái lý, cái tình, cái được, cái mất, cái thương xót, đồng cảm, cái lên án… đôi khi không được cộng đồng mạng đánh giá đúng mức, không được kiểm chứng, xác thực, và, cũng không ít vấn đề đi vào ngõ cụt để lại sự hụt hẫng cho người đọc, người nghe. Đây là nguyên nhân làm nảy sinh sự không trong sạch trên môi trường mạng và đã tác động đến nhận thức, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Một số giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sau 5 năm triển khai và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhất là quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Trang 10 trong 40 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 464
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 464
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70961540