Bộ TT&TT cảnh báo, hướng dẫn cách xử lý mã độc Petya

(Chinhphu.vn) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa có công văn cảnh báo, hướng dẫn gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; các tổ chức, doanh nghiếp,... thực hiện biện pháp để giảm thiểu nguy cơ từ biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).

Cảnh báo virus tấn công máy tính không cần click chuột

Một loại virus vừa xuất hiện trên Internet với khả năng tự xâm nhập và cài đặt mã độc tống tiền vào máy tính ngay cả khi người dùng không hề click chuột vào nó. Loại Trojan mới này có khả năng tự tải về máy ngay khi bạn di chuột qua đường dẫn có nhúng mã độc.

Hướng dẫn cài đặt hộp thư cá nhân trên thiết bị di động

Hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan Đảng, với tên hộp thư có dạng: xxx@tinhuyquangtri.vn (trong đó xxx là tên cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị).

Hướng dẫn sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK, ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy lưu ý các Chi bộ công tác tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ tháng 6, 7 năm 2017

Tập trung chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có chất lượng, hiệu quả

Trong các văn kiện, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ 3 vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề cấp bách thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa chỉ ra được bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị là ai, ở đâu, chưa chỉ rõ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là gì.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30.3. 2007 của Ban Bí thư Trung ương về:" Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02.03.2012 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng như sau:

Một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, từ kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Một số cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ ở địa phương, cơ quan đơn vị

Xuất phát từ điều kiện, tình hình của địa phương cơ quan đơn vị, nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, nâng cao năng lực của chi ủy, bí thư, phó bí thư và đảng viên cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, một số cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ đã xuất hiện, khắc phục được tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, ít bàn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ mình. Cụ thể cách làm mới, nét sáng tạo thể hiện ở một số việc sau:

- Đổi mới sinh hoạt chi bộ bằng các chuyên đề là nét mới trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

Trong những năm qua, sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Ngoài những quy định, hướng dẫn của Trung ương, trong Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng, khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã đặt ra yêu cầu: “Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng”.

Kết quả các lớp tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/VPTU, ngày 24 tháng 4 năm 2017, của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Năm 2017
Trang 10 trong 12 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 202
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 206
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5947939