Tích cực đổi mới hoạt động, gắn kết người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn 

Năm 2022, năm cuối thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị; năm thứ hai triển khai Nghị quyết của Đảng về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng tình hình mới”.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong bối cảnh mới, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã dưa ra chủ đề hoạt động : “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; gắn chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn với các hoạt động sự kiện của tỉnh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị; kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn Quảng Trị phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Với sự nỗi lực phấn đấu của hệ thống Công đoàn các cấp theo phương châm “ Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên”, công tác thi đua được tập trung đôn đốc các chỉ tiêu cam kết đề ra, lấy chức năng trung tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động lên hàng đầu trong mọi tổ chức hoạt động. Trong năm, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 3 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp để giải quyết về nợ đọng BHXH kéo dài. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thương lượng để ký kết thoả ước lao động tập thể (TULĐTT)  nhóm gồm 12 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng để gia tăng quyền lợi của người lao động so với pháp luật qui định. Ở cấp huyện, ngành tập trung hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các doanh nghiệp mới thành lập CĐCS hoặc chưa có TƯLĐTT, trong năm có 33 bản TƯLĐTT được ký kết tại cơ sở, đến nay toàn tỉnh có 83%  doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đều có TƯLĐTT. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai có hiệu quả bước đầu, LĐLĐ tỉnh ký kết mới với 3 đơn vị là Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Trị và Chi nhánh Công ty Yakult, Công ty Tài chính Saison.

Công tác tham gia kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn được triển khai có hiệu quả hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của chủ sử dụng lao động;  trong năm các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật lao động, công đoàn, BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động tại 81 doanh nghiệp; phối hợp thanh tra BHXH tại 22 doanh nghiệp, xử lý thu hồi nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ với số tiền 8,7 tỷ đồng. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết được 361 trường hợp hỗ trợ 538 triệu đồng; Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấptăng cường thực hiện giám sát về hoạt động của tổ chức công đoàn trong lĩnh vực quản lý tài chính,chi tiêu phục vụ đoàn viên, người lao động; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách công đoàn. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện theo Quyết định 217/QĐ-BCT theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp. Các hoạt động chăm lo người lao động được các cấp công đoàn thực hiện có chiều sâu, đem lại lợi ích cho người lao động. Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" năm 2022 được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, gần 30 ngàn suất quà, trị giá 11,2 tỷ đồng được hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ; hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” được triển khai  hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Trong “Tháng Công nhân” các cấp công đoàn đã trao tặng gần 1000 suất quà trị giá 695 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; hỗ trợ 30 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1,2 tỷ  đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp khám sức khỏe hậu Covid-19 cho gần 1.000 công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp. Công tác nữ công được đổi mới, sáng tạo, nhiều mô hình, hoạt động triển khai đem lại hiệu quả như chương trình “Áo dài yêu thương”, có 476 CĐCS tham gia, trao tặng 6.704 bộ áo dài cho nữ CNVCLĐ khó khăn; phối hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu- cùng con chắp cánh ước mơ” và nhận đỡ đầu 134 trẻ em với số tiền hỗ trợ trên 300 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được ứng dụng công nghệ số chuyển tải được nhiều nội dung cho công nhân, lao động năm bắt; các mô hình “Hộp thư công đoàn”; “Xây dựng tủ sách pháp luật”được triển khai nhân rộng trong các cấp công đoàn…

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi” gắn với “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn” được các cấp công đoàn và CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Chương trình “1 triệu sáng kiến- vượt khó phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động có 1.803 sáng kiến được cập nhật chương trình, đạt 148% kế hoạch. Hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh (01/5) và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-2022), các cấp công đoàn có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, hướng về các gia đình chính sách, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi và huy động nguồn lực các cấp công đoàn trong và ngoài tỉnh, ủng hộ hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn và đã hỗ trợ xây dựng 80 Nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn đã có tác động tích cực đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp; năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển mới 2.707 đoàn viên, thành lập mới được 30 CĐCS trong các doanh nghiệp. Thông qua phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; các cấp công đoàn đã giới thiệu được 1.020 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 442 đồng chí được kết nạp Đảng, trong đó có 34 đồng chí là công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp.

Với những thành tích trong phong trào thi đua, năm 2022 có 5 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng Cờ thi đua xuất sắc, 17 tập thể được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua; 37 tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 377 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh được khối thi đua UBMT và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh suy tôn đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để gắn kết người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chủ đề hoạt động của năm 2023 là “ Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; triển khai hoàn thành kế hoạch đại hội công đoàn các cấp tiến Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ (2023-2028). Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/BCT về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam đáp ứng tình hình mới” và sự sáng tạo triển khai của đội ngũ cán bộ Công đoàn, hoạt động của Công đoàn ngày càng thích ứng đáp ứng tình hình mới; tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động lớn mạnh, tiên phong trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Nguyễn Đăng Bảo-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

353 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 468
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 468
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74080447