GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển, là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ, có tổ chức vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, vì dân vì nước. Sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Một trong những dấu ấn nổi bật là những thành tựu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 về công tác quy hoạch cán bộ, theo đó nêu rõ các nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi và quy trình nhân sự quy hoạch.

KINH NGHIỆM CỦA QUẢNG TRỊ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, PHỤC HỒI KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC HIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN

Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo cấp khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 - Tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương". Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội thảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 13-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về phòng chống tội phạm

Để thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (sau đây gọi là Kết luận số 13-KL/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận, trong đó nêu rõ:

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Cần thực chất, hiệu quả

Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quy định 37: Gương soi hàng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về 19 Điều đảng viên không được làm và coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện tốt hơn Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” , Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt Quy định; rà soát danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và đến nay đã có 100% tổ chức cơ sở đảng giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương

Trên cơ sở tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII họp từ ngày 5 - 8/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thông qua Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021). Quy định mới đã giải quyết một số hạn chế, vướng mắc, bất cập của Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII như: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Việc kết nạp và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; việc giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; việc bổ sung lý lịch hàng năm đối với đảng viên công tác, lao động, học tập ở ngoài nước; việc đề cử bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc sinh hoạt đảng bộ, chi bộ đặc thù, đông đảng viên; việc tặng Huy hiệu Đảng; việc họp định kỳ của đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Trang 1 trong 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 43800079