Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND “về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" (sau đây gọi tắt là Quy định 76) nhằm tăng cường quản lý đảng viên, để đảng viên thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng thời cũng là điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt quy định 76 cũng là cơ hội thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Nhiều năm qua, Quy định số 76 trở thành nhịp cầu nối giữa cấp ủy, cơ quan nơi đảng

10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008, của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện – suy nghĩ của những người trong cuộc

Trong điều kiện bùng nổ thông tin với sự phát triển của mạng xã hội và những hệ lụy đi kèm như hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ở sở sở nói riêng cần được bồi đắp nhiều hơn các kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng trước những thông tin xấu độc do mạng xã hội mang lại.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Công tác giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hướng dẫn khi sử dụng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh lần đầu

Để sử dụng Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có thể dùng các trình duyệt, như: google chrome, Mozilla Firefox. IE…để truy cập.

Hiệu quả hai mặt từ mô hình trồng nấm rơm

Hướng đến phát triển kinh tế bền vững, lâu dài từ việc sử dụng rơm, rạ để sản xuất nấm rơm an toàn, sạch và dinh dưỡng cao đồng thời tạo ra một lượng phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau khi sản xuất cung cấp cho cây trồng, nhiều hộ nông dân Hải Lăng được đào tạo và hành nghề trồng nấm rơm, đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 779-TB/BTCTU thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu để các đồng chí biết, tham khảo (có file đính kèm)

Một số giải pháp tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc

Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là một thành phần trong hệ thống phòng thủ chung của các quân khu và cả nước, bộ phận hợp thành của nền quốc phòng toàn dân, giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững chắc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, trực tiếp là cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yêu cầu quan trọng, cốt lõi nhất là thế trận và lực lượng; mà xây dựng KVPT vững chắc là một nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số điểm mới trong Quy định số 05 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng

Ngày 28/8/2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW “về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 05) thay thế cho Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư khoá XI về “kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 173). So với Quy định 173 thì Quy định 05 có những điểm mới và khác sau đây:
Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 100
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5107141