MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

TÍNH THUYẾT PHỤC TRONG GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ NIỀM TIN CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG

Sắp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ được học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nâng cao tính thuyết phục trong việc giới thiệu nghị quyết của Đảng để tăng cường, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo thành sức mạnh, ý thức tự giác, sự sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả?

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ TẠI ĐẠI HỘI: MỞ RỘNG DÂN CHỦ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 1/8/2019, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung chỉ thị, kế hoạch, đồng thời thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện phục vụ đại hội. Thành lập và triển khai các Tổ công tác do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện và cấp cơ sở; tương tự, các tổ công tác, tổ chỉ đạo cấp huyện cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở chuẩn bị tốt hơn về văn kiện và công tác nhân sự. Chọn 02 đảng bộ trực thuộc để tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương; 35 TCCS đảng để chỉ đạo đại hội điểm, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 15 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 01 đảng bộ khối; 03 đảng bộ trong lực lượng vũ trang, 01 đảng bộ doanh nghiệp được giao một số quyền cấp trên cơ sở), giảm 01 đảng bộ so với cùng kỳ năm 2019 do sáp nhập 2 Đảng bộ Khối; có 503 tổ chức cơ sở đảng (254 đảng bộ cơ sở; 249 chi bộ cơ sở), giảm 49 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) so với cùng kỳ năm 2019 (lý do: sắp xếp tổ chức bộ máy); 26 đảng bộ bộ phận, 2.160 chi bộ trực thuộc (trong đó có 117 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận). Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 46.995 đồng chí (tăng 6.500 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ)

Cần cảnh giác cao độ trước hoạt động: “Nắn dòng dư luận” – Thủ đoạn tinh vi của thế lực thù địch

“Nắn dòng dư luận” là một thủ đoạn rất tinh vi được các thế lực thù địch sử dụng tinh vi, ngày càng phổ biến trên internet, mạng xã hội và khác so với thủ đoạn tung tin giả. Tin giả là những tin không có thật được bịa đặt có chủ đích của cá nhân hay nhóm người còn “nắn dòng dư luận” là thủ đoạn được xây dựng từ một sự việc, hiện tượng có thật nhưng đối tượng đã thêm, bớt, tăng giảm mức độ, bình luận có chủ đích nhằm bóp méo sự thật. Cho nên tin giả có thể dễ dàng phân định để loại bỏ còn “nắn dòng dư luận” là một thủ đoạn tinh vi đòi hỏi người đọc, người nghe phải có bản lĩnh, bình tĩnh để phân tích nhận định cho đúng với bản chất của sự việc và hiện tượng.

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 5/2020

Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Về thảo luận Chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp

Về thực hiện nội dung “cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động để đại hội thảo luận, quyết định” theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Công văn số 11977-CV/VPTW, ngày 23/4/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư như sau:

Tiếp tục tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương ngày 23/4/2020, để bảo đảm tiến độ đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau: Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch của địa phương, đơn vị mình.

TRIỂN KHAI TÍCH CỰC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp uỷ các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đang triển khai rất tích cực công tác chuẩn bị đại hội cấp mình và chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.
Trang 1 trong 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 192
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 192
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908846