Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 12/1/2018, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí UVTVTU: Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp.

Đổi mới chính trị phải đảm bảo đồng bộ với đổi mới kinh tế - một yêu cầu của thực tiễn đất nước ta hiện nay

Đó là một trong những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII). Đây là Nghị quyết không chỉ liên quan đến phát triển xã hội, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, mà còn liên quan đến vấn đề có tính chất hiện đại, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi triển khai sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng ta, có vai trò rất quan trọng, nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng” và “chỉ đảng nào được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”.

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cử xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư giai đoạn 1

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng nhà máy Nhiệt điện 1 Quảng Trị, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cử xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư giai đoạn 1. Dự án gồm hai hợp phần: hợp phần 1 là các công trình san nền, đường giao thông nội bộ, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, hệ thống nước thải sinh hoạt, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, UBND xã; hợp phần 2 là đường vào khu tái định cư giai đoạn 1.

Đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét danh sách các địa phương được giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT tỉnh Quảng Trị

Thực hiện biên bản đàm phán ngày 13/12/2017 giữa Tổng Cục đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng trị và nhà đầu tư Công ty TNHH BOT Quảng Trị về việc giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho 02 dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức BOT, đoạn tỉnh Quảng Trị, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét danh sách các địa phương được giảm và sớm giải quyết để tỉnh Quảng Trị bắt đầu áp dụng từ tháng 01/2018.

Quảng Trị với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với quá trình phát triển của đất nước. Vì vậy, trong bất kỳ thời đại nào, đất nước cũng cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhận thức được vấn đề trên, trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo. Với Quảng Trị, là một tỉnh nghèo thuộc vùng Bắc Trung Bộ, đi lên với xuất phát điểm thấp do hậu quả khốc liệt của chiến tranh thì việc phát huy tốt nội lực và tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển là hết sức cần thiết. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Thực hiện Chương trình hành động số 26 - CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”, Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”, ngày 13/9/32017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63 –KH/TU về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)”.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: một năm nhìn lại

Năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đã khắc phục khó khăn để tạo được những thành quả rõ rệt trên nhiều mặt, nhiều chủ trương đổi mới được ngành thực hiện nghiêm túc, tạo được dấu ấn đậm nét về chất lượng và hiệu quả.

Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết “Về công tác Dân số trong tình hình mới”. Đây là lần thứ ba, Đảng ta bàn và quyết định về công tác dân số.

Hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhân xử lý trong năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; trong năm 2017, các cấp sở ngành tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương, trật tự pháp luật.
Trang 115 trong 146 << < 40 70 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 577
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 577
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78302379