Thích ứng linh hoạt, từng bước nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới, mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế và trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà văn hóa kiệt xuất của đân tộc ta. Người không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam.

Vấn đề bảo vệ môi trường qua các văn kiện, nghị quyết của Đảng

Bảo vệ môi trường (BVMT) đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc “Tiếp tục triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022-2023”; ngày 09/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về “đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”.

Chuyển đổi số - yêu cầu ngày càng cao về đạo đức của người làm báo

Chuyển đổi số đang trong giai đoạn diễn ra mạnh mẽ và rất nhanh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; báo chí không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực, yêu cầu đặt ra thời kỳ mới báo chí đáp ứng yêu cầu là bộ lọc thông tin, giải đáp, hướng dẫn, phân tích, chỉ ra được bản chất của các hiện tượng, câu chuyện, vấn đề trong xã hội để bảo đảm thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng và phát triển theo hướng hiện đại. Điều này yêu cầu ngày càng cao về đạo đức của người làm báo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác trí thức

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người là tượng trưng cho tinh hoa dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ và phẩm chất đạo đức của Đảng và dân tộc. Cả cuộc đời, Người chỉ nghĩ về độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc và với mỗi người “ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành”.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày 11/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở của Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin các huyện, thị xã thành phố; đội ngũ phóng viên báo chí trong tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tại doanh nghiệp (DN) nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động. Tuy nhiên, tại tỉnh ta, ở nhiều DN, việc triển khai còn nhiều hạn chế, một số DN thực hiện nhưng còn mang tính hình thức, chưa chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động (NLĐ).

Kết quả bước đầu thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm doanh nghiệp (DN) kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu gỗ tỉnh Quảng Trị được ký kết từ tháng 11/2021, đến nay, qua gần 6 tháng triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho 447 đoàn viên, công nhân lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các DN.

Đồng chí Phan Đăng Lưu – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 05/5/1902 trong một gia đình nhà nho, có truyền thống yêu nước ở thôn Đông, xã Tràng Thành (nay là xã Hoa Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Thuở nhỏ, vốn thông minh, ham học, Phan Đăng Lưu theo học chữ Hán, sau học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.
Trang 1 trong 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1937
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1937
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47551792