Sở Khoa học và Công nghệ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Xác định việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ phát triển là một việc làm cần thiết, trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mà còn hỗ trợ xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực sản xuất. Qua đó, các doanh nghiệp hoạt động ngày càng ổn định, thu lợi nhuận cao, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Qua kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính, trong tổng số 20 sở, ban, ngành thì có 17 sở được xếp loại tốt, đứng đầu là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số điểm 95,75 điểm; 03 sở ngành xếp loại khá là Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 39-NQ/TW về nâng cao quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2018

Năm 2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện tại Việt Nam là 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017. Mặc dù vốn thực hiện của khu vực đầu tư nước ngoài năm 2018 vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng đã giảm nhẹ so với năm 2017 (năm 2017, vốn thực hiện tăng 10,7% so với năm 2016).

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Để tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG, ngày 31/1/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Năm An toàn giao thông 2019, UBND tỉnh Quảng Trị triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm trên 10% số nạn nhân thương vong do TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy so với năm 2018.

Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Ngày 25/2/2019, Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58 ngày 7/5/2007) của Bộ Chính trị.

Chỉ thị của Ban Bí thư về naâg cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 và tặng quà, hỗ trợ đối với các đảng viên cao tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 đối với 396 đảng viên có đủ 70, 65, 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi đảng.

Một số vấn đề rút ra qua rà soát thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018

Nhằm nắm bắt việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã thành lập Tổ rà soát và giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cơ quan chủ trì giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Trang 1 trong 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 391
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 391
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 6748975