Toàn tỉnh có 94 cán bộ được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165

Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, ngày 27/6/2008 Bộ Chính trị khóa X ra Thông báo số 165-TB/TW thông báo Kết luận về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Đề án 165). Thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Quyết định số 187-QĐ/BTCTW, ngày 10/9/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai đề án và giao các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở ban ngành và tương đương xem xét, lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo bồi dưỡng theo đề án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt danh sách, trình cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Ngày 03/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 05-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Để triển khai thực hiện Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan đến công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ngày 19/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU để triển khai trong toàn Đảng bộ.

VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở QUẢNG TRỊ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, tương lai giống nòi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, ngày 21/10/2011, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW, của “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm tới việc làm cho lao động nông thôn, cũng như đào tạo nghề cho khối lao động này. Điển hình như: Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956); Quyết định số 1201/QĐ-TTg, ngày 31/08/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg, ngày 24/12/2014, quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp la 6 triệu đồng/khóa; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, ngày 10/12/2015 về chính sách hỗ trợ đào tào nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

Giảm nghèo bền vững để bảo đảm định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo nhất là giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, giải pháp cơ bản để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 66 nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, tập trung vào các nhóm nghề chính như chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, có 15 làng nghề thuộc ba huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Cam Lộ phát triển có quy mô, được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống. Trong đó huyện Hải Lăng có các làng nghề: Rượu Kim Long; nước mắm Mỹ Thủy; chổi đót Văn Phong; mứt gừng Mỹ Chánh; nón lá Văn Trị; nón lá Trà Lộc; bánh ướt Phương Lang; giá đỗ Lam Thủy. Huyện Triệu Phong có các làng nghề: Nước mắm Gia Đẳng; bún, bánh Linh Chiểu; bún, bánh Thượng Trạch; nón lá Bố Liêu. Huyện Cam Lộ có các làng nghề bún, bánh Cẩm Thạch; cao chè vằng Định Sơn.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được 17,862 tỷ đồng

Nhằm huy động đạt kết quả cao nhất nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để giúp cho người nghèo, các hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong thời gian qua, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quảng Trị đề xuất đầu tư dự án đường cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo trong giai đoạn 2021 – 2030 theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chỉ có duy nhất tuyến Đường 9 kết nối thành phố Đông Hà và cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đây là còn đường huyết mạch của tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây về phía Việt Nam.

Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Trang 1 trong 94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 956
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 956
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32779761