QUẢNG TRỊ: NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC QUA 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO

Ngày 01/12/2011 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em (GD,CS&BVTE) là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Đảng, Nhà nước ta đã có rất nhiều, chủ trương, chính sách về GD,CS&BVTE, đặc biệt là Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết là hướng đi mới giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành nông nghiệp của Quảng Trị vẫn còn phát triển với quy mô nhỏ, hiệu quả thấp, đa phần sản xuất theo kiểu truyền thống, sự liên kết càng cần thiết, nhất là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa.

NGUỒN LỰC CON NGƯỜI - YẾU TỐ CƠ BẢN ĐẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế - xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay luôn chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐỢT COVID-19 LẦN NÀY

Chỉ tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 7/5/2021 trên cả nước đã có 121 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Đây là lần bùng phát dịch thứ tư tại Việt Nam kể từ năm ngoái đến nay, sau đợt dịch tháng 3-4/2020, tháng 7-8 liên quan Đà Nẵng, tháng 1-2 liên quan Hải Dương. Theo các chuyên gia, đợt dịch này có nhiều điểm khác biệt lớn so với "làn sóng COVID-19 thứ hai" tại Đà Nẵng vào tháng 7/2020 hay hai ổ dịch bùng phát, nhanh chóng lan rộng vào tháng 1/2021 tại Công ty Poyun, Hải Dương và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và theo các cơ quan chức năng dự đoán số ca mắc sẽ còn tăng trong thời gian tới, bởi những nguyên nhân như xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều biến chủng cùng lúc và tâm lý chủ quan, lơ là của người dân…

Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và sẵn sàng cho công tác bầu cử diễn ra ngày 23/5/2021 sắp tới, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG, ngày 05/5/2021 về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử, đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc trách nhiệm.

TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Người cho đó là con đường tất yếu phải đi để xây dựng đất nước giàu mạnh. Vận dụng sáng tạo những điều Bác dạy, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã từng bước thực hiện thành công sự nghiệp vĩ đại này. Trong bài “Con đường phía trước” với bút danh C.K đăng trên Báo Nhân dân số 2143 ngày 20/01/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nước ta vốn là nước nông nghiệp lạc hậu, đó là chỗ bắt đầu đi của chúng ta... Đời sống nhân dân chỉ có thể dồi dào khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách rộng rãi: dùng máy móc cả trong công nghiệp và nông nghiệp, máy sẽ chắp thêm tay cho người, làm cho sức người tăng lên gấp trăm, nghìn lần và giúp người làm việc phi thường..., đó là con đường phải đi của chúng ta”.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Trong diễn văn bế mạc của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NHẰM GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, thực hiện tốt công tác dân vận là giải pháp để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Theo thông tin báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh tại một số huyện, thị xã, thành phố thời gian vừa qua đã phát sinh dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu bò, hiện nay đang có xu hướng lây lan nhanh, diễn biến phức tạp.
Trang 1 trong 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 80 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 671
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 671
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29622469