Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

1) Thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (năm 2018 thực hiện triển khai ở huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ trước khi nhân rộng); 2) Sắp xếp lại tổ chức bên trong của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xác hội cấp tỉnh; 3) Nghiên cứu, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý biên chế của tổ chức công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sắp xếp lại bộ máy của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Quảng Trị từ 3 phòng xuống còn 2 phòng chuyên môn; Hội Nông dân tỉnh sắp xếp lại từ 03 Phó Chủ tịch xuống còn 02 Phó Chủ tịch, từ 05 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Tuyên giáo, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân) còn 03 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Ban Xây dựng Hội, Ban Kinh tế - Xã hội); bố trí nhân viên kế toán, thủ quỹ kiêm tạp vụ phục vụ chung các cơ quan trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Liên đoàn lao động tỉnh giải thể 9 công đoàn giáo dục cấp huyện, chuyển các công đoàn cơ sở trường học (3 cấp: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) về trực thuộc LĐLĐ cấp huyện chỉ đạo trực tiếp; giải thể 2 công đoàn ngành có số lượng đoàn viên dưới 2.000 người (Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải) và bàn giao các công đoàn cơ sở về các ngành, địa phương theo ngành nghề và địa bàn quản lý; không đồng ý để Liên đoàn Lao động tỉnh tách Ban Tuyên giáo - Nữ công thành Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công. HY- VPTU (tổng hợp)

 

 

 

342 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 244
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 248
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671364