Xem với cỡ chữ  

Quy định 41-QĐ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


41-QĐ/TU
01/10/2020
Nguyễn Đăng Quang

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Quy định

: qd 41.01.10.2020.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1953
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1953
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47550929